CZYM JEST FOTOWOLTAIKA?

Fotowoltaika (PV) to technologia pozyskiwania energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Promienie słoneczne, które trafiają na płaszczyznę paneli fotowoltaicznych powodują, że pozyskiwany jest prąd stały. Następnie poprzez odpowiednie urządzenie jakim jest falownik, prąd stały zostaje poddany konwersji czyli jest zamieniany na prąd zmienny. Energia słoneczna jest niewyczerpywalna i można z niej korzystać niemal wszędzie. Warto pamiętać jednak, że ilość pozyskanej energii zależy od intensywności promieniowania słonecznego. Nie bez znaczenia pozostaje więc pora dnia, pora roku, stan atmosfery (ilości pyłów) oraz szerokość geograficzna czy istniejące obiekty w otoczeniu instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem związanym z pozyskiwaniem energii słonecznej. Już od wielu lat można zaobserwować stały wzrost ilości montowanych instalacji PV w gospodarstwach domowych.

Do najistotniejszych zalet stosowania paneli fotowoltaicznych można zaliczyć m.in. nieskończone źródło energii, niskie koszty wytwarzania energii, wieloletnie oszczędności, brak negatywnego wpływu na środowisko, ulgi podatkowe, dopłaty, możliwość odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii itp.

Sytuacja związana z kolejnymi podwyżkami cen prądu powoduje, że przed instalacjami fotowoltaicznymi klaruje się świetlana przyszłość. To również okazja dla tych osób, które chciałby skorzystać w nieco większym stopniu, niż tylko obniżyć własne rachunki za prąd.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE - ZASTOSOWANIE

Stosowanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaicznych montowanych na gruncie to rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości montażu instalacji na dachu budynku lub połać dachu jest skierowana niekorzystnie lub powierzchnia dachu jest niewystarczająca na montaż odpowiednio dużej instalacji.

W takiej czy innej sytuacji warto mimo wszystko rozpatrzyć montaż naziemnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne jako jedną z pierwszych możliwości.

Wystarczy posiadać odpowiedni kawałek terenu, który można zagospodarować na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej. Często okazuje się, że w ten sposób można wygenerować jeszcze większe oszczędności finansowe z tytułu opłat za prąd. Montaż fotowoltaiki na gruncie wymaga zastosowania stalowej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, który w gruncie rzeczy nie jest skomplikowany. Takie rozwiązanie skutkuje możliwością ustawienia modułów w najbardziej optymalny sposób, który przekłada się bezpośrednio na wydajność całej instalacji.

W związku powyższym naziemne konstrukcje wsporcze na panele fotowoltaiczne to doskonałe rozwiązanie kiedy:

— dysponujesz wolną przestrzenią na terenie działki,

— nie masz możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

— zależy Tobie na możliwości optymalizacji ustawienia paneli i łatwym dostępie do nich,

— cenisz sobie wygodę systematycznej konserwacji instalacji fotowoltaicznej,

— chcesz zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń na swojej działce.

Do najistotniejszych zalet wolnostojących paneli fotowoltaicznych przy zastosowaniu stalowej konstrukcji wsporczej należy:

— dowolny sposób ustawienia paneli fotowoltaicznych we właściwym kierunku pod optymalnym kątem,

— optymalna wentylacja paneli szczególnie w miesiącach letnich, dzięki wolnej przestrzeni pod ogniwem słonecznym,

— łatwość montażu w znacznie bardziej dogodnych warunkach
dostępność paneli ułatwia czyszczenie a konserwacja czy przegląd jest — znacznie prostszy i szybszy,

— brak konieczności zatrudniania wyspecjalizowanych firm do mycia paneli fotowoltaicznych,

— im więcej dostępnego terenu tym więcej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne można zamontować, a co za tym idzie więcej uzyskanej energii słonecznej.

FARMY FOTOWOLTAICZNE - DALSZY WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA NAZIEMNE KONSTRUKCJE WSPORCZE POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Wysoka dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych, świadczy o olbrzymim potencjale krajowego rynku, a także o wzroście świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa oraz sile polskich przedsiębiorców.

To oznacza, że zaraz za mikroinstalacjami charakterystycznymi dla gospodarstw domowych, drugim największym sektorem rynku OZE są farmy fotowoltaiczne.

Rynek farm fotowoltaicznych obejmuje duże instalacje fotowoltaiczne, czyli takie które generują moc od około 1 MW do czasami kilkuset MW. Farmy fotowoltaiczne pracują jako elektrownie zawodowe, sprzedając energię elektryczną do sieci lub bezpośrednio do odbiorcy. Obecnie nadal głównym motorem napędowym rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW, są aukcje OZE.

Według analiz IEO, w 2019 roku operatorzy wydali warunki przyłączenia do sieci o łącznej mocy ponad dwa razy większej niż w 2018 i jednocześnie większej niż w ciągu ostatnich pięciu lat. Pokazuje to, jak bardzo dynamicznie rynek farm fotowoltaicznych rozwinął się od 2015 roku. W pierwszym kwartale 2020 rozwój nowych projektów fotowoltaicznych również nie stracił tempa. W tym czasie warunki przyłączenia do sieci otrzymały projekty fotowoltaiczne
o łącznej mocy ponad 400 MW, czyli więcej niż łączna moc wydanych warunków przyłączenia w całym roku 2017 roku. Oznacza to stałe, niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów projektami fotowoltaicznymi.

Największa aktywność deweloperska ma miejsce w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Od roku 2010, kiedy rozpoczął się w Polsce rozwój rynku instalacji prosumenckich, oprócz firm produkujących moduły PV powstały firmy produkujące konstrukcje wsporcze na panele fotowoltaiczne, inwertery czy zabezpieczenia prądowe i okablowanie dedykowane do prądu stałego.

Warto podkreślić, że systematycznie rośnie rola mocowań wraz z konstrukcjami paneli fotowoltaicznych i akcesoriów elektrycznych w kosztach systemów fotowoltaicznych, która sięga ok. 40-50% całkowitych kosztów instalacji fotowoltaicznych. Te elementy coraz bardziej determinują jakość i trwałość instalacji.

Źródło: Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Udział naziemnych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne w ogólnym koszcie instalacji PV.

Dla wszystkich rodzajów instalacji moduły stanowią około 50% kosztów.
Im większa instalacja, tym udział kosztu inwerterów i montażu jest mniejszy, a istotną rolę zaczyna odgrywać cena konstrukcji do paneli fotowoltaicznych. Struktura kosztów w stosunku do lat poprzednich nie zmieniła się znacząco.

FARMY FOTOWOLTAICZNE

Następstwem rozwoju rynku energii słonecznej są coraz częściej i chętniej budowane elektrownie PV czyli popularne farmy fotowoltaiczne. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się właśnie na zakładanie farm fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne na farmie mają zazwyczaj moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów.
Energia wyprodukowana na farmie fotowoltaicznej w całości przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd dopiero kierowana jest do jej odbiorców.

Farma fotowoltaiczna jest większą inwestycją w porównaniu do instalacji montowanej na potrzeby gospodarstwa domowego. Wielokrotnie większe zastosowanie paneli fotowoltaicznych wiąże się z zastosowaniem odpowiedniej ilości i jakości konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne, dlatego instalacje farm PV zwykle budowane są na obszarach obejmujących klika lub kilkadziesiąt hektarów wolnej przestrzeni. Każda instalacja zasilana słońcem koniecznie musi posiadać jak najlepszy dostęp do jego promieni. Dlatego najbardziej pożądaną lokalizacją dla farm fotowoltaicznych są płaskie, niezacienione innymi obiektami tereny o niskiej klasie gruntów oraz w niedalekiej odległości od sieci niskiego lub średniego napięcia. Wszystkie te czynniki wpływają na wielkość możliwej do zamontowania instalacji, oraz związanej z nią ilością montowanej na gruncie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.

Przed przystąpieniem do budowy farmy fotowoltaicznej należy wpierw zadbać o formalności tj. uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub wypisu z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjmuje się, że na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wykorzystuje się od 2900 do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych (w zależności od ich mocy lub przyjętych rozwiązań projektowych). To najistotniejszy koszt w całej inwestycji. Szacuje się, że udział paneli fotowoltaicznych w ogólnych kosztach inwestycji to ok. 50%.

Taka ilość paneli fotowoltaicznych wymaga trwałej i bezpiecznej konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych.

Stąd najczęściej drugim znaczącym kosztem przy budowie farmy PV wynoszącym ok. 20 % jest naziemna konstrukcja pod panele fotowoltaiczne. Montowana na gruncie wolnostojąca konstrukcja do paneli fotowoltaicznych to niezwykle istotowy element ponieważ odpowiada za stabilne utrzymanie całej inwestycji oraz jej długoletnie
i bezproblemowe działanie.

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DO KONSTRUKCJI WPOSRCZEJ NA GRUNCIE

Do utrzymania paneli fotowoltaicznych w optymalny sposób potrzebny jest odpowiedni system montażowy i konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne mocuje się na dwa sposoby – pionowo lub poziomo. Podczas mocowania paneli do konstrukcji wsporczej istotne jest wykorzystanie wysokiej jakości komponentów w celu zapewnienia stabilności utrzymania paneli. Jeżeli zamierzamy wykorzystać dużo wolnej przestrzeni posiadanego terenu należy pamiętać o tym, że właściwy system mocowania i odpowiednio dobrana wsporcza konstrukcja fotowoltaiczna odpowiada za właściwy kąt nachylenia instalacji, a przy tym za jej wydajność, za stabilność utrzymania instalacji oraz bezpieczeństwo powodzenia inwestycji. Warto pamiętać również o tym, że to konstrukcja pod panele fotowoltaiczne powinna zostać dobrana do warunków panujących na terenie inwestycji, uwzględniając głównie ukształtowanie terenu czy rodzaj gruntów. Przed montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie należy sprawdzić jakość gleby, uwzględnić ciężar i opór konstrukcji jaki będzie ona stanowiła dla ziemi.

Przyjmuje się, że pod montaż stalowej konstrukcji fotowoltaicznej, odpowiednich warunków gruntu nie spełnia piasek.

Wybór optymalnego miejsca na montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na gruncie to spore wyzwanie. Nie mniejszym stanowi właściwe mocowanie. Tutaj szczególnie należy zwrócić uwagę na sprawę bezpieczeństwa użytkowników jak i samej instalacji. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości między panelami, aby w przyszłości ewentualne prace naprawcze bądź konserwacyjne przebiegały bezproblemowo i sprawnie.

Należy pamiętać, że dobór odpowiedniej konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych przekłada się na efektywność pozyskiwania energii słonecznej.

Kolejnym ważnym aspektem podczas montażu paneli do naziemnej konstrukcji fotowoltaicznej jest odstęp między podłożem a panelem. Zalecana jest odległość co najmniej 15 cm. W ten sposób zadbamy aby instalacja się nie przegrzewała, ponieważ ogniwa będą miały zapewnioną odpowiednią wentylację. Chociaż instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa i samoczyszcząca, bezproblemowy dostęp do niej jest czasem niezbędny.

Każdy inwestor budując farmę fotowoltaiczną z perspektywą na długoletnią eksploatację zdaje sobie sprawę, że podczas montażu paneli fotowoltaicznych nie warto oszczędzać na materiałach dobrej jakości. Tylko solidna konstrukcja wsporcza pod instalację fotowoltaiczną zapewnia wieloletnią trwałość.

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - KROK PO KROKU

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy zaplanować czynności do wykonania. W szczególności jeśli montaż dotyczy dużych instalacji. Czas trwania montażu może trwać od jednego do kilku lub kilkunastu dni w zależności od wielkości instalacji, warunków atmosferycznych oraz pozostałych niezależnych czynników. Nie zaleca się montowania paneli do naziemnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne w trakcie silnych podmuchów wiatru!


Poszczególne etapy:


— Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne – podstawa to odpowiednio przygotowany stelaż. Każdy detal ma znacznie, ponieważ konstrukcja przewidziana jest na wiele lat eksploatacji.


— Rozmieszczenie przewodów – ważne jest odpowiednie zabezpieczenie okablowania przed warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed wilgocią i bardzo wysokimi temperaturami.


— Mocowanie paneli fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej – na tym etapie następuje podłączenie paneli do wcześniej przygotowanych przewodów przez wykwalifikowanych specjalistów.


— Podłączenie do sieci – wygenerowana energia odprowadzana jest do sieci energetycznej.


— Eksploatacja i pomiar wydajności – następuje weryfikacja poprawności działania instalacji.


Wolnostojąca konstrukcja na fotowoltaike mocowana na gruncie ma tą samą wspólną zaletę co konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na dach płaski.  Obie konstrukcje można ustawić pod najodpowiedniejszym kątem skierowanym w stronę południową. W przypadku montowania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne dla dachów skośnych, które na krajowym rynku widoczne się najczęściej, kąt nachylenia instalacji zdeterminowany jest przez kąt nachylenia dachu.


Jako producent konstrukcji fotowoltaicznych zaopatrujemy klientów w sprawdzone rozwiązania, które usprawniają i ułatwiają proces mocowania paneli w oparciu o wysoko jakościowe komponenty montażowe. Decydując się na nasze konstrukcje pod fotowoltaike zyskujesz pewność szybkiego i prostego montażu, odpowiedniego uziemienia i odporności warunki atmosferyczne.


Nasza oferta skierowana jest do osób i firm o różnych wymaganiach i możliwościach. Jesteśmy gotowi dobrać konstrukcje pod panele fotowoltaiczne zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujący efekt.


Zapewniamy konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych dopasowane pod konkretną inwestycję, pod względem kąta nachylenia, powierzchni terenu, rodzaju gruntu. Wszystko to prowadzi do efektywnego pozyskiwania energii słonecznej.


Wieloletnie doświadczenie i najwyższej klasy urządzenia wraz z wykwalifikowaną kadrą pozwalają na wykonanie potrzebnej ilości konstrukcji fotowoltaicznych. Oferowane konstrukcje pod panele fotowoltaiczne gwarantują stabilną wydajność i optymalne efekty, co potwierdzają wykonane testy producenckie i jakościowe.